Godt Liv med Artrose i Danmark

Ved uddannelse og træning har du mulighed for at forbedre din funktion og reducere din smerte i dit knæ eller din hofte.

GLA:D® er oprettet af Ewa Roos, som er professor i muskuloskeletal funktion og fysioterapi (FoF) ved Syddansk Universitet, og lektor Søren Thorgaard Skou fra FoF og Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse. Metoden anvendes nu overalt i landet og støttes af Gigtforeningen.

Mere end patienter har indtil idag påbegyndt GLA:D®-træning. Heraf har fulgt træningen i mindst tre måneder (tallene opdateres løbende).

Der er stor tilfredshed med resultaterne: